Valent discurs de Jaume Carrió en la recepció de la presidenta Francina Armengol i la Consellera de


Moltes gràcies, ​ Presidenta, Vicepresidenta, Consellera i demés autoritats​ .

Gràcies especialment ​ al nostre equip i als nostres familiars per acompanyar-nos en un acte com aquest, i en definitiva, gràcies a tots per haver rebut avui aquí als ​ creadors de Woody & Woody​ . En nom de tot l'equip vos voldria ​ agrair el cas que ens heu fet durant aquestes darreres setmanes, i aprofitar per ​ fer extensiu aquest agraïment a la resta de mallorquins​ , que també ens han fet sentir importants i estimats. En qualsevol cas, i ja que tenc l'oportunitat de dirigir-me a voltros personalment, m'agradaria ​ demanar-vos ajuda per aconseguir que aquest no sigui ​ el primer i el darrer Goya en residir a les balears​ .

Hem vist, i segurament lamentat, com mallorquins amb talent han hagut de fer la seva carrera a fora​ . ​ Jo personalment voldria poder ​ seguir fent cinema aquí​ . Com ja hem demostrat, ens enorgulleix poder dir que el nostre curtmetratge l'hem fet aquí i que ​ només hem hagut de creuar la mar per anar fins a Madrid a recollir el premi més important de la indústria cinematogràfica espanyola.

Per tot això, de cara al futur, i sempre que sigui possible, ajudau-nos, per favor, a noltros i a tots els nostres companys de la indústria audiovisual balear ​ a crear cultura des d'aquí​ . Tan de bo aquest Goya serveixi per ​ pujar l'autoestima d'un sector ​ profesional que just, just, emplea el concepte "indústria audiovisual" amb la prudència de qui dubta de si tal cosa existeix.

Per altra banda, tan de bo que aquest reconeixement serveixi també per aconseguir, entre d'altres coses, que les ​ esperançadores ajudes a la producció que fa ja més d'un any que esperam, vegin la llum.

Per tant, i per acabar, si voltros ​ vos comprometeu a ajudar-nos, noltros ens comprometem a seguir creant.